Zasady gry.

W tej części serwisu przedstawiamy podstawowe zasady gry w tenisa ziemnego, które pozwolą osobie początkującej rozpocząć grę na punkty.

Podający i odbierający

Zawodnicy rozpoczynający grę muszą stać po przeciwnych stronach siatki. Zawodnik wprowadzający piłkę do gry nazywa się podającym, jego przeciwnik odbierającym. Po zakończeniu pierwszego gema odbierający staje się podającym, natomiast podający odbierającym.

Wybór strony kortu i podania

Wybór strony kortu oraz prawo wyboru podania (serwisu) lub odbioru w pierwszym gemie zostaje ustalone przez losowanie

Podanie (serwis).

Bezpośrednio przed wykonaniem uderzenia podający musi stać nieruchomo na obydwu stopach poza linią główną pomiędzy znakiem środkowym i linią boczną. Następnie wyrzuca piłkę ręką w dowolnym kierunku i zanim piłka zetknie się z ziemią, uderza ją rakietą.

Błąd stóp

Następuje wtedy gdy podający przed ostatecznym uderzeniem piłki wejdzie na kort.

Wykonanie podania

W czasie wykonywania podania zawodnik musi zajmować pozycję na przemian za prawą i lewą połową linii głównej, rozpoczynając w każdej grze od strony prawej. W razie wykonania podania z niewłaściwej strony wynik zostaje zaliczony, należy jednak przywrócić właściwą pozycję niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki. Podana piłka musi przelecieć nad siatką i zetknąć się z powierzchnią właściwego pola podania, położonego po przekątnej od podającego, lub którąkolwiek z linii ograniczających to pole, zanim odbije ją odbierający.

Złe podanie

Podanie jest złe, jeżeli: naruszy którekolwiek z wcześniej opisanych postanowień, podający nie trafi w piłkę usiłując ją uderzyć, podana piłka trafi w stałe urządzenie kortu (inne niż siatka, pasek lub taśma) przed zetknięciem się z ziemią. Zawodnik ma prawo chwycić w rękę piłkę, jeżeli z jakiegoś powodu (np: podmuch wiatru) nie zdecyduje się na jej uderzenie.

Drugie podanie

Po wykonaniu złego pierwszego podania, podający wykonuje drugie podanie spoza tego samego miejsca. Jeżeli pierwsze złe podanie wykonane było z niewłaściwej połowy kortu, wówczas podający wykonuje drugie podanie z właściwej strony.

Powtórzenie podania

Jeżeli podana piłka dotknie siatki, paska lub taśmy, a następnie upadnie na właściwe pole podania, lub po dotknięciu siatki,paska lub taśmy, a przed zetknięciem się z ziemią, dotknie odbierającego, bądź czegokolwiek, co ma on na sobie lub trzyma podanie takie jest zawsze powtarzane.

Zmiana stron kortu

Zawodnicy muszą zmieniać się stronami kortu po pierwszym, trzecim i każdym następnym nieparzystym gemie w każdym secie, oraz po zakończeniu seta, chyba, że liczba gemów w zakończonym secie jest parzysta. Jeżeli przez pomyłkę nie zostanie zachowana właściwa kolejność, zawodnicy muszą zająć pozycje po właściwych stronach niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki i przestrzegać zmiany stron w pierwotnie ustalonym porządku.

Piłka w grze

Piłka jest w grze od chwili wykonania podania i pozostaje w grze do chwili rozstrzygnięcia punktu, chyba, że zostanie uznana za złą lub unieważniona. Jeżeli zła piłka nie zostanie wywołana przez sędziującego wymianę kontynuuje się.

Punkty wygrane, przegrane

Zawodnik przegrywa punkt, jeżeli: nie uda mu się przed powtórnym zetknięciem się z ziemią (po pierwszym koźle) piłki będącej w grze odbić jej w taki sposób, aby powróciła ponad siatką na stronę i część kortu przeciwnika;odbije piłkę przed jej zetknięciem z ziemią i nie wykona dobrego uderzenia, nawet stojąc poza polem gry;odbijając piłkę rozmyślnie przeniesie ją lub złapie rakietą, lub rozmyślnie dotknie ją rakietą więcej niż jeden raz; on sam, jego rakieta, bądź cokolwiek, co ma on na sobie lub trzyma, dotknie siatki, słupka podpórki, linki, paska lub taśmy, bądź też ziemi w obrębie pola gry jego przeciwnika w czasie kiedy piłka pozostaje w grze; odbije piłkę zanim ona przejdzie ponad siatką; piłka będąca w grze dotknie jego samego bądź czegokolwiek, co ma on na sobie lub trzyma, z wyjątkiem rakiety,trzymanej w jednej lub obydwu rękach;rzuci rakietę i trafi nią w piłkę.

Prawidłowe odbicie

Odbicie jest prawidłowe jeżeli:

  • piłka dotknie siatki, słupka, podpórki, linki, paska lub taśmy, po czym przejdzie nad tym urządzeniem i zetknie się z ziemią w obrębie właściwego pola gry;
  • piłka, podana lub odbita, trafi w ziemię w obrębie właściwego pola gry, następnie wskutek odskoku lub zepchnięcia przez wiatr powtórnie przejdzie nad siatką, a zawodnik, na którego wypada kolej odbicia, sięgnie ponad siatką i dotknie piłki, pod warunkiem, że nie dotknie przy tym siatki, słupka, podpórki, linki, paska lub taśmy, a odbicie poza tym jest prawidłowe;
  • odbita piłka przejdzie poza słupkiem lub podpórką, powyżej lub poniżej poziomu wierzchu siatki, nawet, jeżeli dotknie słupka lub podpórki, pod warunkiem, że zetknie się następnie z ziemia w obrębie właściwego pola gry;
  • rakieta zawodnika przejdzie ponad siatką po odbiciu przez niego piłki, pod warunkiem, że piłka poprzednio znalazła się ponad jego polem gry po przejściu nad siatką, i że została odbita w sposób prawidłowy;
  • zawodnikowi uda się odbić piłkę będącą w grze, która wcześniej trafiła w inną piłkę, leżącą na korcie.

Zawodnik nie może posługiwać się więcej niż jedną rakietą. Zawodnik może zażądać usunięcia piłki leżącej w polu gry jego przeciwnika, jednak nie w czasie kiedy piłka jest w grze.