Sędziowanie.

Sędziujemy sami.
W turniejach amatorskich i w meczach towarzyskich obowiązek sędziowania spoczywa na barkach rozgrywających mecz tenisowy. Poniżej zamieszczamy zasady (zgodne z przepisami PZT), do których powinni stosować się zawodnicy w takich właśnie sytuacjach:
 • Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za wywoływanie piłek po swojej stronie kortu.
 • Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał.
 • Przy wątpliwych piłkach zawodnik musi zgodzić się z decyzją przeciwnika.
 • Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zauważy, że piłka była dobra, a postępuje tak po raz pierwszy w meczu, punkt należy powtórzyć, o ile piłka nie była kończąca.
 • Jeżeli był to drugi lub kolejny przypadek, że zawodnik poprawia sam siebie, zawodnik ten przegrywa punkt.
 • Podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to usłyszał.
 • Jeżeli zawodnik nie zgadza się z decyzjami lub postępowaniem przeciwnika, powinien wezwać sędziego naczelnego lub strefowego.
W meczach rozgrywanych na kortach ziemnych obowiązują dodatkowe procedury, do których zawodnicy muszą się stosować:
 • Ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone).
 • Jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu. W takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki aby sprawdzić ślad.
 • Jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje, że piłka była dobra (nawet po sprawdzeniu śladu).
 • Jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się co do tego, czy piłka była dobra, czy autowa, mogą wezwać sędziego naczelnego aby podjął ostateczną decyzję.
 • Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się, że piłka była dobra, zawodnik ten traci punkt.